Filko pila Lesonice

Pořez a nákup kulatiny √

Pořez kulatiny – provádíme na přání zákazníka do průměru 52 cm v délkách od 2 m do 13 m.

Nákup kulatiny – nakupujeme převážně smrkovou, popřípadě modřínovou kulatinu v kvalitě III. A, B, C, dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví.

Pořez kulatiny
Pořez kulatiny
Nákup kulatiny
Nákup kulatiny

Vyrobil Znojman